Ortofoto

Mercator Kart produserer ortofoto ut fra både nye og gamle bilder.

Vi benytter de nyeste teknikker i vår produksjon av ortofoto og digitale terrengmodeller (DTM).
Mercator Kart bruker programpakken OrthoBox som er en programvarepakke for ortorektifisering og automatisk fargeutjevning og mosaikkering av rektifiserte bilder.
Den inneholder produktene OrthoMaster og OrthoVista.

OrthoMaster er et avansert og fleksibelt program for nøyaktig rektifisering av digitale flybilder.

OrthoVista er et program for fargeutjevning og mosaikkering av georefererte og rektifiserte bilder fra mange ulike kilder. Noen funksjonaliteten i OrthoVista er:
Manuelle og automatiske sømlinjer (kan brukes i kombinasjon).
True-ortho funksjonalitet sammen med OrthoMaster.
Geotiff, Tiff /tfw, Zeiss inp, Vision RPT og ERS -support.

Leveranse

Ortofoto kan leveres i alle kjente billedformater (jpeg, Tif og lignende) og med tilhørende billedpyramider om dette er ønskelig.
Vi tilrettelegger også for sømløse ortofoto komprimert til ECW format, med programvaren ER Mapper.