Kartkonstruksjon

Grunnlaget for fotogrammetrisk kartproduksjon er foto tatt fra fly, eller det kan også innbefatte foto tatt fra bakken (terrestrisk fotogrammetri).

Fotograferingen utføres med bruk av GPS eller en kombinasjon av GPS og INS.
GPS står for Global Positioning System, og bestemmer projeksjonssenteret på bildene i eksponeringsøyeblikket.INS står for Inertial Navigation System, som bestemmer de ytre orienteringselementene.

Fotogrammetrisk kartproduksjon er en måleteknikk for å bestemme geometriske egenskaper som form, størrelse og beliggenhet til fotograferte objekter ved måling i bilder. Vi produserer kart i store og små billedmålestokker og følger SOSI FKB standarden, eller vi tilrettelegger for spesielle tilpassninger.

Oppgradering av eldre kartdata til gjeldende SOSI(FKB-standard og nivåheving på
Primærdtatsettene til siste SOSI nivå.

Kartkonstruksjon utføres ved hjelp av:
Summit Evolution som er en digital fotogrammetrisk arbeidsstasjon (DFA) og Microstation med aplikasjonen TCSosi