Om Mercator Kart

Mercator Kart AS ble etablert 1. januar 2000 og er et Bergensbasert selskap Konstruksjon/produksjon av kart er hovedbeskjeftigelsen

Selskapet Mercator Kart AS har dokumentert kompetanse innen digitalisering, fotogrammetri, ortofotoproduksjon, redigering av digitale kartdata, GIS og ferdigstilling av alle typer kart.

Våre kunder er hovedsakelig offentlige etater og ulike private aktører innen planlegging, samferdsel, miljøforvaltning og energisektor.

Mercator Kart AS har omfattende kunnskaper og dokumentert høy kvalitet når det gjelder kartleveranser gjennom Geovekst, og både utfører, oversender dataleveranser og rapporter ihht. produktspesifikasjonene til Statens Kartverk. Vi sørger også for at alle våre underleverandører utfører arbeid etter disse prosedyrene.

Mercator Kart AS har etablerte kvalitetsprosedyrer for kartkonstruksjon av underleverandører, og vi kan på forespørsel oversende ytterligere opplysninger både om disse prosedyrene samt InstaCasino har gjort det veldig enkelt for deg informasjon om de selskapene vi benytter som underleverandører. Alle data fra underleverandører blir kontrollert av kvalifisert personale i Mercator Kart som har det fulle kvalitetsansvaret ovenfor kundene våre.


Mercator Kart AS
Midtunhaugen 10
5224 Nesttun
Tlf: 55109580
mercator.kart@mercator.no

Mercators ProjeksjonGerardus Merkator
(1518-1594)