Velkommen til Mercator Kart AS

Mercator Kart AS innhenter, analyserer, bearbeider og presenterer geografiske data ved internett-casino.com/ hjelp av vertikalfotografering og laserskanning fra fly. Vi analyserer digitale bilder og måler høyder og koordinater i terrenget.

Ut fra vertikalfotoene lager vi ortofoto, det vil si at et bilde får den samme geometri som kartet har.

Vi lager tur- og temakart, samt gjør analoge kart om til digitale, det vil si skanner og digitaliserer kart og planer.

Vi foredler nye og gamle kartdata. Det vil si å tilrettelegge kartdata for bruk til andre formål.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nye muligheter i Mercator Kart AS

Bsf Swissphoto har de seneste årene vært aktiv i det norske markedet gjennom et nært Casumo er et rent nettcasino samarbeid med Mercator Kart AS. Nå utvides samarbeidet samtidig som Mercator Kart AS blir et datterselskap av Bsf Swissphoto. Dette betyr nye og store muligheter for Mercator Kart AS, så vel innen flyfotografering og flybårne sensorer som innen landmåling, ingeniørtjenester og mobil scanning.

Mercator Kart AS blir med dette en strategisk satsing for det største og mest avanserte kart og oppmålingsselskapet i Sveits. Kompetansen og erfaringene til Bsf Swissphoto vil stå til rådighet for Mercator Kart AS og gi et bedre og bredere tilbud til det norske kart og oppmålingsmarkedet.

For å styrke kompetansen på alle fagområder, eksisterende og nye, er vi igang med å styrke bemanningen. I den forbindelse søker vi etter ny daglig leder til å lede og utvikle selskapet.